Borrow APY Formulas

Used for calculating Borrow APY for Prologue Leverage

Let:

base=4.5%base = 4.5\%

slope1=7%slope_1 = 7\%

slope2=50%slope_2 = 50\%

slope3=600%slope_3 = 600\%

slopeL=200%slope_L = 200\%

kink1=75%kink_1 = 75\%

kink2=85%kink_2 = 85\%

kinkL=60%kink_L = 60\%

Where:

UU = Loans/TVLLoans / TVL in vault

LTV=LTV = Loan to Value

If:

LTV>kinkLLTV > kink_L,

The following function is added to basebase:

(LTVāˆ—slopeL)āˆ’(kinkLāˆ—slopeL)(LTV * slope_L) - (kink_L * slope_L)

The following logic is used to calculate borrow APY:

If:

U<=kink1U <= kink_1,

APY=base+(Uāˆ—slope1)APY = base + (U*slope_1)

If:

kink1<=U<=kink2kink_1 <= U <= kink_2

apy=base+(kink1āˆ—slope1)+((Uāˆ’kink1)āˆ—slope2)apy = base + (kink_1*slope_1) + ((U - kink_1) * slope_2)

If:

kink2<=Ukink_2 <= U,

apy=((base+(kink1āˆ—slope1)+((kink2āˆ’kink1)āˆ—slope2))+((Uāˆ’kink2)āˆ—slope3)apy = ((base + (kink_1 * slope_1) + ((kink_2 - kink_1) * slope_2)) + ((U - kink_2)*slope_3)

Last updated